Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring willen we u laten weten welke gegevens er door de website van de Westerdijk (www.westerdijk-delfzijl.nl) worden verzameld. De privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies.

Met welke doel verzamelen wij gegeven?

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u het contactformulier invult of een email stuurt worden deze gegevens bewaard zolang de inhoud niet door ons behandeld of afgehandeld is. De verzamelde gegevens zijn: naam en email en onderwerp.

Cookies
De website van Westerdijk maakt gebruik van Cookies, dit is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen op de computer waarvan de gebruiker gebruik maakt. Deze cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Hieronder kunt u inzien welke cookies er door de website worden opgeslagen.

De volgende cookies worden gebruikt:

Google Analytics:
Deze cookie(s) worden geplaatst door Google Analytics. Deze cookie gebruiken wij om rapportages van bezoekers te maken die de website gebruiken. Deze cookies worden 2 jaar opgeslagen.

Cookie accept:
Wij maken gebruik van Cookie accept. Deze cookie is noodzakelijk om te onthouden dat een bezoeker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op onze website. Deze cookie wordt 1 maand opgeslagen.

Cloudflare
De cookies van Cloudflare worden gebruikt om de snelheid van de website te bevorderen. Dit zijn enkel technische cookies.

Uw gegevens verwijderen?
Wilt u dat wij uw gegevens verwijderen of rectificatie van uw gegevens? U kunt dan een e-mail sturen naar info@westerdijk-delfzijl.nl. Een verzoek voor verwijderen of rectificatie van gegevens zullen wij binnen een maand behandelen.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op de website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2019.